VisitesNomés es fan visites guiades.

Horari: dimecres i divendres de 10 a 13 hores.

Durada aproximada: 1 hora.

Aquesta visita pot complementar-se amb la del conjunt històric del Monestir.

Per concertar i més informació: fundacio@catalunya-america.org