Transparència

El conjunt de informació que s’ofereix en aquest apartat respon al compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. El conjunt de informació que s’ofereix en aquest apartat respon al compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

  Fundació Catalunya-Amèrica
Transparència

Llegat Josep M. Nuet Martí

A la planta alta de la Fundació hi ha el Llegat Josep M. Nuet Martí, on es mostra la seva obra plàstica mitjançant exposicions temàtiques teemporals. Les exposicions estan incloses dins de les visites guiades de la Fundació.

F Fundació Catalunya-Amèrica
Llegat Josep M. Nuet Martí

Monument a Fra Ramon Pané

El català Fra Ramon Pané, jerònim del monestir de la Murtra, arribà cap a finals de novembre de 1493 a l’illa de La Hispaniola, al Carib, com a membre de la flota de Cristòfol Colom del segon viatge. Allà es dedicà a anotar les seves observacions durant la seva estança entre els indis taïns. Per la Relación de las Antigüedades de los Indios ha merescut el títol de primer etnògraf de les Amèriques. Va compartir la vida amb diferents tribus indígenes al llarg de molts anys. Bartolomé de las Casas conegué aquest treball el 1502, nou anys més tard, i transcriví extenses parts de la Relación en la seva pròpia Historia Apologética de las Indias.

F Fundació Catalunya-Amèrica
 Monument a Fra Ramon Pané

Hort

Com una manera de preservar la tradició de treball de la terra del monestir, a la Fundació es conserva un dels horts que antigament eren conreats pels seus antics habitants.

F Fundació Catalunya-Amèrica
Hort

Centre d’ Interpretació Catalunya-Amèrica

A la primera planta de l’edifici es troba el Centre d’Interpretació Catalunya-Amèrica, espai dedicat a la promoció i difusió de les relacions catalano-americanes, que compta amb una biblioteca especialitzada i una sala polivalent per actes culturals. També presenta una exposició permanent en les següents sales:

F Fundació Catalunya-Amèrica
Centre d’ Interpretació Catalunya-Amèrica

Biblioteca

Ja des dels començaments de la Fundació Catalunya-Amèrica, es va anar creant una biblioteca especialitzada en continguts que posen en relació ambdues realitats: la catalana i l’americana. Llibres que tracten temes molt variats: des dels pobles originaris del Nou Continent, història i societat catalana, Cristòfor Colom, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, història i antropologia d’Amèrica des del 1493 fins els nostres dies, fins a qüestions d’actualitat relacionades amb les finalitats de la Fundació.

F Fundació Catalunya-Amèrica
Biblioteca